Video: Conquering Shield met commentaar van Ed Parker.

Interessante clip waarin Ed Parker een student (David George) ondervraagt over de techniek Conquering Shield. Niet alleen een mooie uitleg van de techniek, maar ook de slotwoorden van Parker geven stof tot denken. Het gaat over de transitie van “Mechanic of motion” naar “Engineer of motion”.