Kosten

De genoemde prijzen zijn geldig vanaf 1 september 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Lesgeld

Jeugd (t/m 15 jaar) 1 x in de week trainen € 22,50 per maand
Jeugd (t/m 15 jaar) 2 x in de week trainen € 31,00 per maand
Volwassenen (16 en ouder) 1 x in de week trainen € 31,00 per maand
Volwassenen (16 en ouder) 2 x in de week trainen € 42,00 per maand

Een proefles is uiteraard gratis, daarna kosten losse lessen voor de jeugd € 7,50 en voor volwassenen € 10,00.

Korting
Voor leerlingen met een Stadspas geldt een korting op het lesgeld. Een tweede leerling uit een gezin krijgt ook korting (vraag naar de voorwaarden).

Lidmaatschap bond
Iedereen die traint bij Katsudo Kenpo wordt na het eerste volle kalenderjaar automatisch lid van de bond. De kosten hiervan zijn in het lesgeld inbegrepen.

Examengeld
Als er examen voor een nieuwe band wordt gedaan, rekenen wij daarvoor een bijdrage van € 12,50. Daarbij is inbegrepen:

  • testmateriaal
  • diploma
  • nieuwe band

Voor de jeugd zijn de testen voor strepen op de band gratis.

Privélessen
Privélessen kosten € 35,00 per uur, waarbij gedurende dat uur les wordt gegeven aan één deelnemer. Om de kosten te beperken kunnen ook (semi)privélessen worden geboekt voor kleine groepen.

  • 2 personen: € 45,00
  • 3 personen: € 55,00
  • 4 personen: € 65,00
  • meer dan 4 personen: op aanvraag

Privélessen kunnen worden gegeven op locatie (werkplek of gewoon thuis), of in onze zaal.

Betaling
Bijdragen kunnen worden betaald door overmaking op onze bankrekening. Betalingen kunnen ook contant aan één van onze bestuursleden worden gedaan, hoewel overmaken op de bankrekening onze voorkeur heeft.

Bankgegevens IBAN: NL 93 RABO 0322 8252 45, t.n.v. de Stichting Katsudo te Nieuwegein.