NK Kenpo 2021

Omdat de corona-situatie nog te onzeker is om een groep mensen bij elkaar te brengen, organiseert de Nederlandse Kenpo Bond KKN nog een keer een online toernooi. 

Tot 15 oktober kan je video’s insturen naar KKN in de onderdelen vormen, wapenvormen en technieken. Alle reglementen kan je hieronder nalezen. Omdat onze school is aangesloten bij KKN, zijn er geen kosten verbonden aan het toernooi.

Hulp bij het opnemen van je video

Katsudo leerlingen die mee willen doen, maar die niet precies weten hoe, worden door ons geholpen bij het maken van de video. Geef door dat je daar gebruik van wil maken dan spreken we een moment af dat we nog kort wat kunnen trainen voor je presentatie, en we de video kunnen opnemen. Het opnemen mag je zelf doen, of door ons laten doen. Wij verzorgen dan ook de inzending van de video.

De reglementen

Algemeen:
Er worden vooraf geen divisies bekendgemaakt, behalve dat er vormen, wapenvormen en technieken worden gedaan. Zodra alle inzendingen binnen zijn, maakt de jury een eerlijke verdeling over divisies.

De video’s:
Video’s moeten in een gangbaar formaat (mp4, mpg, avi of mov) via WeTransfer worden verzonden aan: info@kenpo-nederland.nl.Video’s worden opgenomen met een camera die op één positie blijft, op ooghoogte opgesteld. Uiteraard geen knipwerk, dus één take! Zorg dat deelnemer(s) en attributen nooit buiten beeld geraken. Begin iedere video met het voorstellen van de deelnemers, waarbij luid en duidelijk worden genoemd: “Naam schoolNaam deelnemer“ neemt deel aan het NK Kenpo 2021 van KKN”
Geef het video bestand als volgt een naam: Schoolnaam-naam deelnemer-niveau-leeftijd-divisie, dus bijvoorbeeld “katsudo-marcel de jong-53-zwart-wapenkata.mpg”.

Vormen:
Alleen de vormen korte 1 t/m vorm 6 kunnen deelnemen, aangevuld met blokset 1 voor de allerkleinsten (t/m 10 jaar).
Na het voorstelrondje (zie hierboven) loop je je vorm één keer. Maximale duur video voor blokset, korte 1 t/m vorm 3: 2 minuten. Vormen 4, 5 of 6: 2,5 minuten.

Wapenkata:
Alles mag, bestaande en creatieve vormen zijn toegestaan. Na het voorstelrondje (zie hierboven) loop je je vorm één keer. Maximale duur video is 2 minuten.

Technieken:
Zelf bedachte en bestaande technieken zijn toegestaan. Gewapende en ongewapende aanvallen. Het aantal aanvallers is vrij. De technieken mogen in één scenario aan elkaar gekoppeld worden, of los uitgevoerd.
Na het voorstelrondje (zie hierboven, alleen de deelnemer zelf) laat je je technieken twee keer zien. Eén keer langzaam en één keer op realistische snelheid. Maximale duur video is 2,5 minuten.
Ten minste 4 verschillende aanvallen moeten worden verdedigd, waaronder een stoot, een trap, een greep en een wapen. Er geldt geen maximum aantal technieken, zo lang de video maar niet langer duurt dan 2,5 minuten.

De jury:
Om te jureren zullen alle scholen worden uitgenodigd die deelnemers hebben afgevaardigd. Iedere school heeft één stem in de jurering. De schoolleiding van iedere school bepaalt wie er jureert (mag dus ook een groepje zijn). Bij een te hoog aantal deelnemers zal een kleinere jury worden samengesteld. Juryrichtlijnen worden toegezonden zodra bekend is welke scholen in de jury zitten.

Kosten:
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor leden van KKN. Niet leden betalen een bijdrage van € 3,00 per ingezonden video.

Inschrijven:
Inschrijven kan door een video bestand toe te sturen, zoals hiervoor al uiteengezet. De video’s moeten uiterlijk binnen zijn op 15 oktober 2021.

Afwijken van de regels:
Het bestuur van KKN behoudt het recht voor om de regels te wijzigen als deze regels tot een oneerlijke situatie leiden of als er bijvoorbeeld te weinig deelnemers zijn om een bepaald onderdeel te laten plaatsvinden. Daarover zal overlegd worden met de deelnemende scholen.