Nieuwe blauwe en bruine banden bij Katsudo!

Op maandag 23 januari 2012 was het weer eens examentijd bij Katsudo Kenpo. Een zestal leerlingen deed examen voor een nieuwe band en daarmee een nieuw niveau in de training. Bijzonder vereerd waren we met de komst van collega instructeur Bob Hessel die kwam kijken hoe het examen verliep.
In totaal werden een kleine 50 zelfverdedigingstechnieken gedemonstreerd en werden alle vormen en sets gedaan tot aan het niveau waarvoor getest werd. Behalve een test van de vaardigheden van de examenkandidaten, beschouwen we dit ook als een test van ons als instructeurs. Hebben we aan alle onderdelen de afgelopen tijd voldoende aandacht besteed? Daarbij bleek dat alle examenkandidaten een prima vooruitgang in bewegingsniveau toonden, maar ook dat we kennelijk de komende tijd meer aandacht moeten besteden aan het herhalen van de oude stof. Het is immers de bedoeling dat er steeds nieuwe technieken worden bijgeleerd, zonder dat de oude stof vergeten wordt. Voor het zwarte band examen moeten immers alle 154 zelfverdedigingstechnieken die het Kenpo-systeem omvat worden getoond.

Dat neemt echter niet weg dat we zeer tevreden zijn over inzet en prestaties van de kandidaten, en ze zijn dan ook alle zes geslaagd!! Gefeliciteerd met de prestaties en op naar het volgende niveau!!


Eén van de laatste onderdelen van het examen is (bijna) altijd een rondje sparren met ondergetekende. Hier zien we Brenda in actie.


Om te besluiten met een breektest. De techniek waarmee gebroken moet worden wordt moeilijker naarmate de band hoger wordt, en ook het te breken materiaal wordt lastiger (zie verderop).


En dan de bandceremonie. Hier Jimmy, Chantal, Ramon en Brenda bij het omdoen van de nieuwe band.


Arnold breekt een bouwsteen van cellenbeton.


De geslaagden voor het bruine band examen, samen met de examinatoren. Marcel, Willem, Arnold, Agaath en Bob.

Foto’s met dank aan Inge Zimmerman van Woesik en Martin Siemonsma.