Scott Higgins returns to Katsudo

Scott Higgins returns to Katsudo