De namen “Kenpo” en “Katsudo”

Waarom de naam Katsudo Kenpo?
Onze naam verwijst natuurlijk in de eerste plaats naar het feit dat wij Kenpo Karate beoefenen, hetgeen de weg van de vuist betekent (zie hieronder). Het is de naam die in Japan werd gegeven aan de vechtkunsten die uit China kwamen.
Katsu Katsudo
Katsudo betekent actie, omdat actie is wat we willen ondernemen om ons lichaam en onze geest in een betere conditie te brengen. Actie is ook wat we willen als we worden bedreigt, mentaal of fysiek. Actie om voor jezelf op te komen.
Do
Kenpo Karate
Op het embleem dat wij op ons kenpo-pak dragen staan links en rechts een aantal Japanse tekens (Kanji), die herinneren aan de afkomst van onze krijgskunst. De tekenreeks aan de linkerkant van het embleem betekent het volgende.
Tatsu Dit karakter betekent draak, de Chinese mythologische figuur die staat voor wijsheid.
Tora De tijger, in de Chinese oudheid symbolisch voor fysieke kracht en agressie.
Sei Seishin wordt vaak vertaald met het woord geest, maar betekent in het Japans meer dan dat, namelijk de “essentie van het zijn”.
Shin
Tatsu Tora Seishin betekent dus: De essentie van de draak en de tijger. De rechter tekenreeks op het embleem betekent:
Ken Hoewel dit karakter op zichzelf staand wordt uitgesproken als Kobushi, hetgeen vuist betekent, wordt het in combinatie met het volgende karakter uitgesproken als Ken. De betekenis blijft het zelfde.
Po Dit karakter heeft geen exact te omschrijven betekenis, maar staat meer voor een breder begrip dat wordt vertaald met wet, wetmatigheid, doctrine, reden of methode.
Kara Het woord Kara zoals dat in de Japanse karate-stijlen wordt gebruikt, betekent “leeg”. Echter, het woord, of eigenlijk meer de klank, “kara”, maar dan geschreven zoals hiernaast, betekent Chinees.
Te Te betekent hand.Ed Parker heeft er voor gekozen om wel het bekende woord Karate te gebruiken, maar in de betekenis van Chinese Hand, als verwijzing naar de Chinese afkomst van onze vechtkunst.
Hieruit volgt dat Kenpo Karate betekent: De wet van de vuist en de Chinese hand.