Kenpo

Wat is Kenpo Karate? Deze pagina beantwoordt de vraag wat Kenpo Karate eigenlijk is. Wil je weten wat de betekenis van de Japanse woorden “Katsudo” en “Kenpo Karate” is, klik dan op het submenu van deze pagina.

parkerportrait_bw
Ed Parker

Kenpo Karate wordt vaak “Zelfverweer, de wetenschap van het gevecht als woorden niet meer helpen” genoemd. Dat betekent dat Kenpo geen traditionele stijl van vechten is, maar een dynamisch systeem van bewegingen die kunnen worden aangepast om aan te sluiten aan de situaties van vandaag. Het systeem bestaat uit 154 zelfverdedigingstechnieken en een aantal zogenaamde vormen en sets. Een set is een serie basisbewegingen (basics) achter elkaar met de bedoeling deze basics te kunnen oefenen. Een vorm (in Japanse systemen kata genoemd) richt zich meer op de overgangen tussen verschillende basics. Het is een schijngevecht tegen een denkbeeldige tegenstander. Voor ieder niveau binnen het systeem, aangeduid met een gekleurde band, staat een bepaald aantal technieken, sets en vormen. Klik op de pagina curriculum om te zien welke technieken voor welk niveau geleerd moeten worden.

Ed Parker

Het Kenpo systeem is ontworpen door Senior Grandmaster Edmund “Kealoha” Parker. Naast de creatie van het Kenpo systeem heeft Ed Parker veel geschreven over Kenpo en vechtkunsten in het algemeen. Onder andere schreef hij een boek met gezegden die over krijgskunst gaan. Deze gezegden maken veel zaken duidelijk en makkelijker te onthouden.

 

 • The man who knows “how” will always be a student, but the man who knows “why” will continue to be the instructor.
  Degene die alleen weet hoe, zal altijd student blijven. Degene die weet waarom, blijft de leraar.
 • To hear is to doubt, to see is to be deceived, but to feel is to believe.
  Horen is twijfelen, zien is bedrogen worden, maar voelen is geloven.
 • Whether it’s a big ship or a little ship, the same size hole placed correctly in the hull can sink it.
  Of het schip nu groot of klein is, hetzelfde gat op de juiste plaats, kan het laten zinken.
 • An ounce of logic can be worth more than a ton of tradition that has become obsolete through the weathering of time. 
  Een ons logica kan meer waard zijn dan een ton verouderde traditie.
 • Many answers lie in a single move, but many moves do not necessarily give a single answer. 
  Er liggen vele antwoorden in een enkele beweging, maar vele bewegingen geven niet noodzakelijk een antwoord.
 • Fair play is when your opponent’s definition of fair play is equally matched with yours. 
  Sportief is wanneer de definitie van sportief van je tegenstander overeenkomt met de jouwe.

Ik hoop dat je deze gezegden net zo waar (en nuttig) vindt als wij. Je vindt er meer in het boek “The Zen of Kenpo”.

De onderstaande spreuk wordt door veel vechtkunstenaars in de wereld aangenomen als een uitstekende beschrijving van de essentie van de vechtkunst en de betekenis ervan in het dagelijks leven. Hij is geschreven door Ed Parker in maart 1957. Wie de vertaling in Kanji heeft gemaakt die erboven staat, is mij niet bekend.
kenpocreed

Als je meer wilt weten over Kenpo in Nieuwegein kun je ons natuurlijk altijd een e-mail sturen, of een briefje naar het adres van de school. Of nog beter: kom een keer langs, dan kun je een proefles volgen of gewoon een keer kijken. Als je wilt meedoen, bel/mail dan wel even van te voren voor een afspraak. Het schema van de trainingstijden kun je op deze site vinden.