Over het nut van zelfverdedigingstechnieken

Art-of-Leonardo-Da-VinciIn gesprek met leerlingen en instructeurs uit onze en andere Kenpo scholen wordt vaak gevraagd hoe bepaalde technieken precies “horen”. Het antwoord is dat er niet één manier is waarop het hoort.

1. Zijn de technieken zoals die beschreven zijn heilig?

Uit het feit dat ik de vraag stel, valt al af te leiden dat het antwoord nee is. Uit de overleveringen van verschillende instructeurs van de eerste generatie, die hun Kenpo nog rechtstreeks van Ed Parker geleerd hebben, heb ik begrepen dat er vroeger, toen er nog niets op papier stond, altijd meerdere varianten op het zelfde concept waren. Toen om economisch juridische redenen de technieken op schrift gesteld moesten worden, werd van ieder concept één variant op papier uitgeschreven. Niet omdat dat de enige juiste wijze van toepassing van het concept was, en zelfs niet omdat de beste variant was, maar gewoon omdat het de eerste variant was waar ze aan dachten. Ik denk dat we veilig kunnen stellen dat Ed Parker zelf zich nooit heeft beperkt tot de variant die beschreven was. Als verschillende eerste generatie instructeurs je vertellen dat een techniek hen precies op die manier door Ed Parker is uitgelegd, en die manieren verschillen, dan klopt dat. Als ik het goed begrepen heb, paste Ed Parker de technieken naar believen aan, afhankelijk van de persoon aan wie hij les gaf, en waarschijnlijk ook wel afhankelijk van het principe dat hij aan de hand van die techniek wilde uitleggen.

2. Zijn de technieken praktisch toepasbaar?

Niet allemaal, althans niet helemaal. Om het antwoord op deze vraag te begrijpen, moet je je eerst realiseren waar de technieken voor dienen. Maar al te vaak worden technieken afgeschreven omdat ze niet het meest voor de hand liggende antwoord geven op de aanval die bij die techniek hoort. Mijn eerste vraag is dan altijd: Zou je als expert in de vechtkunst ook niet de minder voor de hand liggende opties willen bestuderen? Er zijn altijd omstandigheden denkbaar waarin die minder voor de hand liggende optie juist wel de beste oplossing biedt.
Verder moet je begrijpen dat de technieken niet bedoeld zijn om het enig zaligmakende antwoord te geven op een bepaalde situatie. De technieken zijn bedoeld om een bepaald principe over te brengen. Vraag je in discussies over het nut van bepaalde technieken dus niet af of die techniek de beste oplossing biedt voor de aanval, maar vraag je af of er van die techniek iets te leren valt. Als het antwoord “Ja” is, heeft de techniek zijn nut bewezen.
Iedere zelfverdedigingstechniek is gebaseerd op principes die, in die situatie, universeel toepasbaar zijn.
En dan is er nog het feit dat een gevecht het best zo simpel mogelijk kan worden opgelost. Maar als wij alleen maar simpele oplossingen trainen, wordt daar ons bewegingsniveau niet beter van. We trainen dus in de hogere niveaus ingewikkelde technieken, niet omdat die praktisch toepasbaar zijn, maar om ons lichaam te dwingen beter te worden. Met die toegenomen coördinatie, ontspanning en kracht, kunnen we daarna de simpele oplossingen nog beter gaan toepassen.

3. Kun je iedere techniek aanpassen zoveel je maar wil?

Nee. Uit het voorgaande blijkt dat iedere techniek bedoeld is om bepaalde principes over te brengen. Als we dat overboord gooien omdat we de techniek aangepast hebben, streven we ons doel voorbij. Technieken kunnen dus naar mijn bescheiden mening worden aangepast binnen de kaders van de principes in de techniek. Mijn ervaring tot nu toe in in ieder geval dat ik in het verleden veel technieken buiten de kaders om heb aangepast omdat ik dacht dat ze niet werkten. Maar altijd om er later achter te komen dat het niet de techniek was die niet werkte, maar mijn tekortschietende vaardigheid, waardoor ik de techniek nog niet kon laten werken. Dan is aanpassen niet de weg, maar harder trainen wel.

Mijn conclusie is dat iedere techniek z’n nut heeft binnen het systeem. Vraag je je van een bepaalde techniek af wat dat nut dan precies is, vraag het je instructeur. En accepteer nooit als antwoord: “omdat het zo in de manual staat”.

Dit is slechts mijn mening over de technieken in het systeem, geïnteresseerd in meer, of in een discussie over dit onderwerp, train dan gerust een keer mee. Tijdens de les trainen we, discussies doen we na de les…

Marcel