6 Sparring Strategieën Geven de Ultieme Misleiding

door Dennis Nackord, vertaald door Marcel de Jong

Over de auteur: Dennis J. Nackord is een achtste graad zwarte band in Kenpo. Meer informatie over hem, en de mogelijkheid seminars van hem te boeken: http://www.nackordkarate.com

Dennis Nackord (rechts)

De beste vechtkunstenaars kennen de waarde van strategie. Zij weten dat soms hun beste techniek niet goed genoeg is. Ze weten dat op die momenten, strategieën die een effectieve voorbereiding, aflevering en timing bewerkstelligen, belangrijker zijn dan de uitvoering. Ze weten ook dat één van de meest efficiënte strategieën die van de schijnbeweging is.

De zes strategieën over schijnbewegingen die in dit artikel worden beschreven zullen van pas komen of ze nu in de ring worden toegepast of op straat. Ik zeg dat met zoveel zelfvertrouwen omdat ze de afgelopen veertig jaar zijn getest door Joe Lewis, mijn instructeur en trainingspartner sinds 1967, en mijzelf.

We zijn begonnen deze strategieën te gebruiken voor en tijdens de heerschappij van ons West Coast National Fighting Team in de late jaren 60 en vroege jaren 70 van de vorige eeuw, en we hebben ze sindsdien altijd gebruikt en onderwezen. Ik heb die strategieën zeker niet uitgevonden, maar ik heb ze wel gerubriceerd en opgetekend in een bruikbare vorm.

De zes strategieën hebben bijgedragen aan het zelfvertrouwen van vele vechters en hebben hen tot nationale en wereldtitels opgestuwd. Ze zijn zo universeel toepasbaar dat ze kunnen worden gebruikt in elke sport, competitie of gewapend conflict. In dit artikel worden ze echter bediscussieerd in relatie tot ongewapend sparren.

Bij het sparren, verwijst misleiding naar het vermogen om door middel van schijnbewegingen de tegenstander op het verkeerde been te zetten en dat is vaak de sleutel tot de overwinning. Vast te stellen welke misleidende techniek de juiste is voor de specifieke tegenstander die tegenover je staat kan echter een uitdaging zijn. De sleutel voor succes heeft te maken met “prikken”.

Iedere tegenstander heeft de neiging om zich op een bepaalde manier te gedragen. Hij heeft favoriete bewegingen die tezamen zijn persoonlijke stijl vormen. Sommige tegenstanders stormen naar voren, anderen wachten af, sommigen trappen graag, anderen stoten en sommigen gebruiken nog weer andere methoden. Prikken leert je om verschillende schijnbewegingen uit te proberen om erachter te komen wat de voorkeur van je tegenstander is. (Schijnbewegingen betekenen dat een wapen wordt ingezet zonder dat je lichaamsgewicht erachter zit.) Als je de ring in stapt met een tegenstander die je niet kent, prik dan om te ontdekken wat hij doet, en kies dan de strategie die bij zijn stijl past.

Drie elementen

Voordat we een grondige discussie aangaan over misleidingsstrategieën, is het essentieel dat we het belang van perceptie bekijken. Gelooft de tegenstander dat wat hij ziet, ook echt gebeurt? Als ‘ie dat doet, zal hij altijd reageren. Sommige tegenstander reageren correct, zodat ze hun kwetsbaarheid minimaliseren, maar de meesten maken fouten als ze reageren.

Wil en schijnbeweging geloofwaardig zijn, dan moeten drie elementen op de juiste manier worden gebruikt. De eerste is afstand. Je moet dicht genoeg bij je tegenstander zijn om hem werkelijk te raken als de schijnbeweging een echte aanval was. Een veel gemaakte fout is het maken van een schijnbeweging van een te grote afstand. Om te werken, moet het vanaf een realistische afstand zijn. Het tweede element is de hoek. Om je tegenstander te bedreigen, moet de schijnbeweging op de zelfde lijn bewegen als de echte aanval. Een andere veelgemaakte fout is dat studenten gewoon hun hand in de lucht gooien of met hun voet op de grond stampen. Aangezien de schijnbeweging niet op de lijn van een aanval beweegt, wordt er normaalgesproken niet op gereageerd door de tegenstander. Om te werken, moet de hoek realistisch zijn.

Het derde element is intensiteit. Een schijnbeweging moet een realistische snelheid, intensie, en emotionele substantie hebben. Je moet de schijnbeweging uitvoeren alsof je werkelijk van plan bent je tegenstander te gaan slaan. Vechters maken vaak de fout een passieve schijnbeweging te maken, gevolgd door een agressieve aanval. Als de tegenstander niet heeft gereageerd op de schijnbeweging blijf je zo zeer kwetsbaar over. Om te kunnen werken, moet een realistische intensiteit gebruikt worden.

Timing Is Alles

Om effectief te kunnen zijn, moet een schijnbeweging worden gedaan in ongeveer de helft van de tijd die nodig is voor een echte aanval. Bekend als “bewegen op de halve tel”, geeft het je de mogelijkheid het ritme van de tegenstander te verstoren. Echter, als het gat tussen schijnbeweging en aanval te groot wordt, kan ‘ie worden geblokkeerd of gecounterd.

Strategieën voor aanvallende vechters

Op enig moment tijdens een wedstrijd val je in één van de twee typen: aanvallende of afwachtende vechter. Natuurlijk, je kunt tijdens de wedstrijd schakelen tussen de verschillende typen of ze zelfs in elkaar verweven, maar in dit artikel beschouwen we ze afzonderlijk. Als je een aanvallende vechter bent, zou je nooit een sterke positie moeten aanvallen. Je zou eerst de positie van de tegenstander moeten verzwakken met een schijnbeweging waardoor hij hapert in zijn beweging. Daardoor zal een opening ontstaan en de twijfel zal je in de gelegenheid stellen te scoren. Onthoudt dat als je wilt scoren, je je tegenstander aan het twijfelen moet maken.

Indirecte hoek aanval

Deze strategie wordt gebruikt tegen iemand die blijft staan en blokkeert. Het betreft een schijnbeweging aangaande de hoek.

Voorbeeld: Beweeg binnen het bereik van de tegenstander met een lage schijnbeweging, en vervolg met een hoge aanval. Dit kan natuurlijk ook worden omgekeerd met een hoge schijnbeweging en een lag aanval. Deze twee voorbeelden zijn de twee meest voorkomende indirect hoek aanvallen.

Gebroken ritme aanval

Deze strategie wordt gebruikt tegen een zogenaamde counter vechter. Dat betekent dat ieder keer dat je een aanval probeert, hij reageert met een tegenaanval. Je moet zijn tegenaanval uitlokken en hem dan slaan terwijl hij zijn wapen terugtrekt van de mislukte counter.

Voorbeeld: Je hebt ontdekt dat je tegenstander zal gaan reageren met een counter stoot. Je beweegt dan met een schijnbeweging binnen zijn bereik, en direct ook weer buiten bereik terwijl hij zijn counter stoot uitvoert. Deze actie zorgt ervoor dat zijn counter stoot zal missen en jij kunt aanvallen terwijl hij uit positie staat.

Immobilisatie aanval

Deze strategie wordt gebruikt tegen een renner of iemand die nooit stil blijft staan. Dit is de meeste geavanceerde van de drie aanvallende strategieën. Er zijn vele manieren om te voorkomen dat een tegenstander van je wegloopt. Eén manier is door je richting om te draaien en van hem weg te lopen, waardoor je hem als het ware meetrekt. Of je kunt hem immobiliseren door het vast te pakken of zijn been vast te zetten met een check of een beenveeg. Om succesvol te kunnen zijn, moeten immobilisatie aanvallen beschikken over de juiste afstand, hoek en intentie.

Voorbeeld: Spring richting je tegenstander, grijp zijn mouw vast en trek hem uit balans. Counter-stoot hem op het lichaam.

Strategieën voor afwachtende vechters

Als je een afwachtende vechter bent, wil je dat je tegenstander jou aanvalt. Door bepaalde doelen kwetsbaar te laten lijken, moedig je hem aan dat doel aan te vallen. Deze aanpak kan zijn positie verzwakken doordat je al weet waar hij gaat aanvallen. Een bedreven counter vechter kan zijn tegenstander een bepaald doel met een bepaald wapen op een bepaald moment laten aanvallen. Vergeet echter niet dat als je dan wordt aangevallen, je er nog wel voor moet zorgen dat het mis zal zijn.

Verander de richting

Deze strategie richt zich op het veranderen van de richting van de kracht van de tegenstander. Je kunt dit bereiken door zijn wapen van de lijn van de aanval af te brengen door middel van een parering, of door zelf uit de lijn van de aanval te gaan. Meestal wordt een combinatie van die twee tactieken gebruikt.

Voorbeeld: Je lokt de tegenstander naar een aanval met zijn voorste hand. Je ontwijkt die door uit de lijn van de aanval te stappen en countert met een aanval naar het lichaam.

Onderbreken

Deze aanval onderbreekt de energie van de tegenstander door een grotere hoeveelheid energie direct tegenin te brengen door gebruik te maken van een zogenaamde stop-stoot.

Voorbeeld: De tegenstander wil een doorgestapte tegengestelde stoot geven. Als zijn achterste voet naar voren komt, geef je een defensieve backkick om zijn voorwaartse beweging te stoppen. Je bent in de lijn van de aanval gestapt.

Absorberen

Deze strategie behelst het absorberen van de energie van de tegenstander. Je kunt dat doen door een niet-vitaal deel van je lichaam als schild te gebruiken.

Voorbeeld: Je beweegt dat schild net genoeg naar achteren dat de trap van de tegenstander net je afschermende arm raakt. Je countert vervolgens met een spinning backfist. Je bent naar achteren gestapt op de lijn van de aanval.

Toepassing

De zes vecht strategieën die hierboven beschreven worden zijn gereedschappen die je kunt gebruiken om een bedreven tegenstander te overwinnen. Doordat ze je in staat stellen om succesvolle keuzes te maken tegenover diverse verschillende typen vechters zullen ze je zelfvertrouwen vergroten in de dojo, maar ook daarbuiten.

Het gebruik of juist niet-gebruik van schijnbewegingen is een effectieve sparring strategie, maar dat betekent niet dat je die altijd moet gebruiken. Als je meer ervaren, sneller en sterker bent dan je tegenstander, kun je mogelijk volstaan met een gedecideerde en directe aanval. Maar als zijn vaardigheid de jouwe benadert, kun je schijnbewegingen gebruiken om een opening te forceren.